Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng

Bài viết sau đây chúng tôi sẽ tổng hợp một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 26/12/2019. Về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bấm vào đây để tải file PDF Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng

Bấm vào đây để xem cách áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong Dự toán Eta

Một số điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng như sau

1) Thay đổi về khoản mục trong chi phí xây dựng

Một điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD rất dễ nhận thấy đó là khoản mục về ”Chi phí gián tiếp” được thay thế cho mục ”Chi phí chung” trong thông tư 06/2016/TT-BXD.

Chi phí gián tiếp được tính bằng tỷ lệ (%) trên chi phí trực tiếp hoặc lập dự toán chi tiết

Chi phí gián tiếp gồm: Chi phí chung; Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công; Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế và Chi phí gián tiếp khác.

Bảng so sánh các khoản mục chi phí giữa Thông tư 09/2019/TT-BXD và Thông tư 06/2016/TT-BXD

Thông tư 09/2019/TT-BXDThông tư 06/2016/TT-BXD
Chi phí trực tiếp, (gồm vật liệu, nhân công, máy thi công)

Chi phí gián tiếp,

Thu nhập chịu thuế tính trước,

Thuế giá trị gia tăng.

Chi phí trực tiếp, (gồm vật liệu, nhân công, máy thi công)

Chi phí chung,

Thu nhập chịu thuế tính trước,

Thuế giá trị gia tăng.

2) Định mức tỷ lệ (%) chi phí chung tăng lên khá nhiều so với Thông tư 06/2016/TT-BXD. Cụ thể như sau:

TT

Loại công trình thuộc dự án

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt (tỷ đồng)

15

100

500

1000

>1000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Công trình dân dụng

7,3

6,7

6,2

6,0

5,8

 

Riêng công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa

11,6

10,3

9,9

9,6

9,4

2

Công trình công nghiệp

6,2

5,6

5,0

4,9

4,6

 

Riêng công trình xây dựng đường hầm thủy điện, hầm lò

7,3

7,1

6,7

6,5

6,4

3

Công trình giao thông

6,2

5,6

5,1

4,9

4,6

 

Riêng công trình hầm giao thông

7,3

7,1

6,7

6,5

6,4

4

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

6,1

5,5

5,1

4,8

4,6

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,5

5,0

4,5

4,3

4,0

3) Định mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công cũng tăng lên và được xác định trên chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình trong tổng mức đầu tư hoặc dự toán xây dựng. Cụ thể như sau:

TT

Loại công trình 

Chi phí trực tiếp của từng loại, từng nhóm công trình (tỷ đồng)

15

100

500

1000

>1000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Công trình xây dựng theo tuyến

2,3

2,2

2,0

1,9

1,8

Công trình xây dựng còn lại

1,2

1,1

1,0

0,95

0,9

Trên đây chúng tôi đã tổng hợp nhanh cho các bạn 03 điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD Bộ xây dựng so với Thông tư 06/2016/TT-BXD.

Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm Eta như sau:

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2020 hiện tại phần mềm dự toán eta đã cập nhật đầy đủ các nội dung nêu trên. Các bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn (tại đây)

 

điểm mới của Thông tư 09/2019/TT-BXD

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Tuyên Quang năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công Bình Định năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng tạm thời đơn giá nhân công Quảng Ngãi năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Gia Lai năm 2020
 • Hướng dẫn áp dụng định mức xây dựng thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm dự toán Eta năm 2020
 • So sánh định mức thông tư 10/2019/TT-BXD với định mức 1776
 • Khai xuân Canh tý lộc xuân như ý Dự toán Eta khuyến mại 50%
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án
 • Hướng dẫn áp dụng Thông tư 09/2019/TT-BXD trong dự toán Eta
 • Thông tư 11/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công
 • Thông tư 15/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 • Thông tư 10/2019/TT-BXD Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng
 • Thông tư 09/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng