Phương pháp tính hệ số lương nhân công bậc thợ lẻ

Theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016; của Bộ Xây dựng không công bố hệ số lương nhân công bậc thợ lẻ. Vậy tính hệ số lương nhân công bậc thợ lẻ ta thực hiện thế nào?

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tính hệ số lương nhân công bậc lẻ.

Cách 1: 

Các Thông tư nêu trên công bố về hệ số lương của nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên các văn bản này chỉ công bố hệ số lương của các bậc chẵn; vậy để tính ra hệ số lương của các bậc thợ lẻ sẽ làm thế nào?

hệ số lương nhân công
Trong định mức thì có các nhân công bậc lẻ (VD: nhân công bậc 2,7/7); vậy các hệ số lương nhân công bậc lẻ này được tính như thế nào?

Theo số liệu thống kê hệ số lương nhân công của tất cả các tỉnh từ năm 2004 đến hiện tại; các hệ số lương nhân công bậc lẻ đều được tính theo nguyên tắc nội suy tuyến tính:

Phương trình đường thẳng y = ax+b đi qua 2 điểm A(x1; y1) và B(x2; y2) được xác định như sau:

Nếu coi bậc thợ là biến x  và hệ số lương là y thì ta có thể tính được hệ số lương giữa 2 điểm cụ thể. VD trong hình trên ta tính hệ số lương giữa 2 điểm
A(2,0; 1,83) và B(3,0; 2,16)  – hệ số lương của bậc 2,0/7 và 3,0/7
Phương trình đường thẳng qua 2 điểm này là:

thay các bậc thợ lẻ vào biến BacTho ta sẽ nhận được hsLuong theo phương trình trên.

Dự toán Eta liên tục cập nhật Đơn giá; Định mức và các Nghị định; Thông tư mới nhất; sử dụng đơn giản; hiệu quả, thân thiện với người sử dụng; luôn mang đến cho người sử dụng các tiện ích; chức năng hữu ích nhất; giá cả phù hợp với nhu cầu sử dụng chỉ từ 1 triệu đồng là có thể sử dụng bản quyền Dự toán Eta. Liên tục có các chương trình khuyến mại dành cho khách hàng.

Cách 2:

Để xác định hệ số bậc thợ của nhân công 2,7/7 bạn dùng công thức như sau nhé:

Hcb = Hd + (Ht-Hd)xL

Trong đó:

Hd là hệ số của bậc thợ cận dưới

Ht là hệ số của bậc thợ cận trên

Ht và Hd bạn xem tại phụ lục số 2 của thông tư 01/2015/TT-BXD về xác định đơn giá ngày công nhé

L là hệ số lẻ của bậc thợ cần tính toán (ví dụ thợ 2,7/7 thì L là 0,7)

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Call Now Button