Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng

Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng năm 2023

Ngày 12 tháng 5 năm 2023 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC;quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. Ban hành kèm theo Thông tư là Biểu phí Quy định mới về phí thẩm định dự toán xây dựng năm 2023.

Thời điểm có hiệu lực và một số điểm cần lưu ý

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2023

Bãi bỏ thông tư số 210/2016 ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Cách tính toán mức thu phí và những điểm cần lưu ý khi áp dụng

Mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo thông tư. Mức thu phí tính theo tỉ lệ % trên chi phí xây dựng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định được áp dụng tại từng cơ quan tẩm định

Phí thẩm định phải nộp được xác định bởi công thức

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x mức thu phí.

Trong đó

-Chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị trong dự toán công trình đề nghị thẩm định

-Mức thu phí Quy định tại biểu mức phí. Cụ thể được quy định chi tiết theo từng loại công trình và giá trị của chi phí xây dựng; và được chia làm 2 loại

 1. Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
 2. Phí thẩm định dự toán xây dựng

Biểu phí cụ thể như sau

Một số điểm cần lưu ý

Các mức phí thẩm định tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.

Trường hợp công trình có chi phí xây dựng năm trong khoảng giữa các chi phí xây dựng ghi trên biểu thì cần xác định theo công thức dưới đây ( Nội suy )

 

Các tin khác
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/09/2023
 • Tổng hợp các tỉnh đã ban hành bộ đơn giá năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 83/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/09/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 05/09/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Quyết định 169/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/08/2023
 • Phần mềm tính diện tích, thể tích Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 76/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/08/2023
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 350/QĐ-SGTVTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 399/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD
 • Popup chat chân trang