Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định số 249/QĐ-SXD

Ngày 14 tháng 4 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành Quyết định số 249/QĐ-SXD; về việc công bố bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Long An.

Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định số 249/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định số 249/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (09/4/2021)

Bảng giá ca máy ban hành theo 3 khu vực :

 1. Vùng II : Bao gồm thành phố Tân An và các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc.
 2. Vùng III : Bao gồm địa bàn thị xã Kiên Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa.
 3. Vùng IV ; Các huyện còn lại.

Mức nhiêu liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 16.024
Dầu Diezel đ/lít 1,03 12.114
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Chi phí nhiên liệu : được tính điều chỉnh chênh lệch giữa giá nhiên liệu thời điểm lập dự toán; và giá nhiên liệu được dùng để tính trong bảng giá ca máy này.

Chi phí lương thợ đều khiển máy : được tính toán phù hợp với các quy định về đơn giá nhân công do UBND tỉnh công bố tại thời điểm công bố.

Tải vào áp dụng Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định số 249/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo quyết định số 249/QĐ-SXD vào phần mềm. Quý khách vui lòng tải, cập nhật và áp dụng trong công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Long An”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Kạn năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng An Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên năm 2021
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 4/2021 theo công bố số 712/CB-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
 • Cước vận chuyển ô tô theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng dựa vào những yếu tố nào?
 • Áp dụng định mức xây dựng công trình như thế nào khi Nghị định 10 có hiệu lực?
 • Ưu điểm phần mềm dự toán Eta mà người dùng cần biết trước khi mua
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD
 • Call Now Button