Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018

Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Khánh Hòa ban hành công bố 5165/CBVL-LS; về việc công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật nội dung công bố giá vào dữ liệu phần mềm; quý khách vui lòng tải và áp dụng để phục vụ cho công việc.

Hướng dẫn tải và áp dụng giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018

Bước 1 : Trong phần ” Vật liệu” chọn Sheet ” Giá vật liệu ” rồi click chuột phải chọn ” Lắp giá thông bào từ cơ sở dữ liệu”. Phần mềm sẽ hiện lên bảng ” Danh sách giá thông báo”; tại đây người dùng chọn file công bố giá cần áp dụng; ( theo thời gian và địa bàn cần áp) rồi chọn ” Tải về”.

Áp giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018

Bước 2 : Lựa chọn file giá cần áp ( tải về ở bước 1 ) rồi áp giá theo các tùy chọn trên phần mềm :

 • Lắp giá thấp nhất
 • Lắp giá cao nhất
 • Lắp giá nâng cao ( theo các mức giá và nhà cung cấp khác nhau)

Căn cứ công bố giá vật liệu tỉnh Khánh Hòa

Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.

Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 về việc sử đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP.

Lưu ý khi áp giá

Giá trên Bảng giá vật liệu xây dựng được xác định trên cơ sở khảo sát mặt bằng giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bảng giá vật liệu kèm theo công bố là các loại vật liệu phổ biến đạt tiêu chuẩn.

Bấm vào đây để tải file PDF công bố giá.

Hotline: 1900 63 63 14

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4-2019
 • Cập nhân công bố giá vật liệu xây dưng tỉnh Đồng Tháp tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5-2019
 • Hướng dẫn cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Bình tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận tháng 5-2019
 • Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội quý 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương tháng 4-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 4-2019
 • Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng Hải Phòng tháng 2-2019
 • Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng tháng 3-2019
 • Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 3-2019