Giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018 theo công bố 06/CBGVLXD-LS

Ngày 02/7/2018 liên sở Xây dựng – Tài chỉnh tỉnh Bắc Giang đã ban hành giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018 theo công bố 06/CBGVLXD-LS. Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ số của bảng công bố. Quý khách vui lòng tải về sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018 theo công bố 06/CBGVLXD-LS như sau:

Bước 1: Quý khách Click phải chuột tại Sheet Giá vật liệu sau đó chọn Menu Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liêu

Giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018Bước 2: Chọn thời gian áp dụng; và tải file giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018 theo công bố 06/CBGVLXD-LS như hình sau:

công bố 06/CBGVLXD-LS

Sau khi tải đầy đủ giá thông báo của các huyện; và tp Bắc giang Quý khách sẽ lựa chọn các hình thức áp giá thông báo tại bước 4. Như áp giá thấp nhất, áp giá cao nhất hoặc áp giá nâng cao để lựa chọn loại vật liệu cần áp giá theo mong muốn.

Cơ sở xác định giá vật liệu xây dựng Bắc Giang tháng 6-2018

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/NĐ-CP ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 739/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014; của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016; của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Tải file PDF công bố 06/CBGVLXD-LS tại đây

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 2-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 6-2019
 • Dự toán Eta cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6-2019
 • Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 6 năm 2019
 • Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh năm 2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu tỉnh Bến Tre năm 2019 mới nhất
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái quý 3-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4-2019
 • Cập nhân công bố giá vật liệu xây dưng tỉnh Đồng Tháp tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5-2019
 • Hướng dẫn cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Bình tháng 5-2019