Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018 theo công bố 2910/CBLS-XD-TC

Ngày 04/9/2018 Liên sở Tài Chính – Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc; đã ban hành Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018 theo công bố 2910/CBLS-XD-TC. Phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bảng công bố giá này. Quý khách vui lòng tải về sử dụng trong việc tính toán chênh lệch giá vật liệu; khi lập dự toán công trình trên Dự toán Eta.

Hướng dẫn tải và áp Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018 theo công bố 2910/CBLS-XD-TC như sau:

Bước 1: Tại Sheet Giá vật liệu các bạn Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu Lắp giá vật liệu từ cơ sở dữ liệuBước 2: Cửa sổ giá vật liệu hiển thị lên các bạn Click chuột vào nút Tải về sau đó lựa chọn huyện hoặc thành phố để áp giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018.

Cơ sở công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014
 • Căn cứ theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 • Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ Thông tư số 06/2016/NĐ-CP ngày 10/3/2016; của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Căn cứ văn bản số 1444/UBND-CN1 ngày 09/4/2008; của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố và áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Chi tiết File công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 8-2018 (Tại đây)

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Nghệ An quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Giang tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Tháp tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Cần Thơ tháng 1-2019
 • Cập nhật giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Khánh Hòa quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lạng Sơn tháng 12-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dưng Hồ Chí Minh quý 4-2018