Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019

Bài viết hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019 trên phần mềm dự toán Eta. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Tải công bố giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019 trên phần mềm

Sau khi các bạn đã hoàn thành việc bóc dự toán tại Sheet Tiên lượng rồi; các bạn Click chuột sang Tab Giá vật liệu; tại Sheet Giá vật liệu các bạn Click phải chuột vào cột Giá TB; phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục các loại menu; các bạn Click chuột vào menu (lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Sau đó phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục giá vật liệu của các huyện; và thành phố Sơn La các bạn sử dụng của địa phương nào thì tiến hành tải về địa phương đó. Vui lòng xem hình sau đây để thực hiện việc tải giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019

Bước 2: Áp giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019 vào hồ sơ dự toán

Sau khi đã tải thành công bảng giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019 tại bước 1; các bạn chỉ cần lựa chọn địa phương cần áp giá là huyện; hay thành phố để lắp giá vật liệu vào hồ sơ dự toán công trình. Chú ý có 03 hình thức lắp giá đó là:

Lắp giá thấp nhất: (phần mềm sẽ lựa chọn các vật liệu có giá thấp nhất trong công bố giá Quý 2 năm 2019 để áp giá vào hồ sơ dự toán của các bạn)

Lắp giá cao nhất: (phần mềm sẽ lựa chọn các giá cao nhất trong công bố giá để áp vào hồ sơ dự toán; ví dụ có 05 đơn vị báo giá Xi măng lần lượt là 890.đồng/kg; 980 đồng/kg; 1.100 đồng/kg; 1150 đồng/kg và 1.200 đồng/kg thì phần mềm sẽ lựa chọn giá cao nhất trong báo giá là 1.200 đồng/kg để lắp giá vào hồ sơ dự toán của bạn).

Lắp giá nâng cao: Khi bạn Click vào lắp giá nâng cao phần mềm sẽ hiển thị lên danh mục các loại vật liệu theo công bố giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019; để các bạn lựa chọn áp giá cho từng loại vật liệu và giá cả theo ý muốn.

Các bạn vui lòng xem hình sau đây để thực hiện việc áp giá vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019 trên phần mềm eta nhé.vật liệu xây dựng Sơn La quý 2 năm 2019

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Đà Nẵng quý 2-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 6-2019
 • Dự toán Eta cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Định tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 6-2019
 • Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng Kiên Giang tháng 6 năm 2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Hồ Chí Minh năm 2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu tỉnh Bến Tre năm 2019 mới nhất
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Yên Bái quý 3-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4-2019
 • Cập nhân công bố giá vật liệu xây dưng tỉnh Đồng Tháp tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5-2019
 • Hướng dẫn cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Bình tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận tháng 5-2019