Tại sao bạn thích Phần mềm Dự toán Eta?

PHẦN MỀM LẬP DỰ TOÁN - DỰ THẦU CÔNG TRÌNH CHUYÊN NGHIÊP

Đăng ký Miễn phí 30 ngày, Liên hệ: 1900 63 63 14

Đơn giá - Định mức năm 2018

Quyết định số 1312/QĐ-UBND bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số...

Quyết định 4128/QĐ-UBND đơn giá sửa chữa bảo dưỡng công trình tỉnh thái nguyên

Ngày 29/12/2017 UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định 4128/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa bảo...

Quyết định số 602/QĐ-UBND đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình tỉnh Lào Cai

Ngày 12/02/2018 UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá sửa chữa...

Quyết định số 2675/QĐ-UBND đơn giá phần xây dựng tỉnh Nam Định

Ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Nam Định bố bộ đơn giá xây dựng công trình gồm 07 phần cụ thể như...

Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT định mức bảo quản tu bổ công trình văn hóa

Ngày 01/04/2004 Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quyết định 13/2004/QĐ-BVHTT về việc công bố định mức...

những kỹ năng cần có khi lập dự toán công trình

Quyết định số 5001/QĐ-UBND đơn giá thí nghiệm điện tỉnh Quảng Ninh

Ngày 25/12/2017 UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 5001/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng...

những kỹ năng cần có khi lập dự toán công trình

Quyết định số 345/QĐ-UBND về đơn giá chiếu sáng thành phố Hải Phòng

Ngày 12/02/2018 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá duy...

Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định 02/2018/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2018 UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định 02/2018/QĐ-UBND. Về việc công bố đơn giá xây dựng công...

Tin tức

Kinh nghiệm bóc dự toán giao thông bằng dự toán eta

Với đặc thù về công trình giao thông nên việc ứng dụng phần mềm dự toán để bóc tách khối...

Quy trình lập dự toán cho người mới bắt đầu với Dự toán Eta

Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm dự toán phổ biến nhất trên thị trường hiên...

những kỹ năng cần có khi lập dự toán công trình
Cần tìm hiểu gì trước khi quyết định mua phần mềm Dự toán Eta

Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào cũng vậy từ các vật dụng cá nhân như điện thoại, máy...

Xem thêm

Ý kiến khách hàng

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác..”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định

“Phần mềm Dự toán Eta là một trong những phần mềm ưu việt nhất hiện nay, phần mềm đã giúp cho các cơ quan QLNN thực hiện tốt được công tác lập cũng như thẩm tra dự toán một cách nhanh chóng và chính xác.”

Trần Viết Bảo / Sở xây dựng tỉnh Bình Định