Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021

Ngày 30/7/2021 Sở Xây dựng tỉnh Nam Định đã công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định theo Quyết định 105/QĐ-SXD.  Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán xây dựng tỉnh Nam Định năm 2021

Hướng dẫn tải giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định.

Mở phần mềm dự toán Eta lên Tại Tab (Máy thi công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo Click vào nút (Tải về). Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

Hướng dẫn áp dụng giá ca máy vào công trình.

Sau khi đã tải thành công bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định theo Quyết định 105/QĐ-SXD ngày 30/07/2021. Để áp giá ca máy vào công trình chúng ta thực hiện như sau:

Tại Tab (Máy thi công) Click phải chuột vào cột (Giá TB) sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu). Tiếp theo chọn Quyết định 105/QĐ-SXD. Sau đó Click vào nút (Áp dụng) của Khu vực tương ứng. Chú ý: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định theo Quyết định 105/QĐ-SXD được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định công bố cho 02 khu vực như sau:

Khu vực 1: gồm Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc

Khu vực 2: gồm Các huyện Giao Thủy, Hải Hậu, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Vụ Bản, Xuân Trường, Ý Yên.

Khi lập dự toán công trình tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn ở hình sau đây.

giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định

Nội dung của bảng giá ca máy.

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định theo Quyết định 105/QĐ-SXD ngày 30/07/2021 có một số thay đổi so với bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định như sau:

TT Quyết định 105/QĐ-SXD Quyết định 2041/QĐ-UBND
1 Xăng E5 RON92-II là: 17.654,55 đồng/lít Xăng E5 RON92-II là: 13.209 đồng/lít
2 Dầu Diezel 0,05S-II là: 14.309,09 đồng/lít Dầu Diezel 0,05S-II là: 11.227 đồng/lít
3 Giá điện (bình quân): là: 1.864,44 đ/kwh Giá điện (bình quân) là: 1.864,44 đ/kwh

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2021 đã được điều chỉnh giá xăng và giá dầu tăng lên. Điều này dẫn đến đơn giá ca máy của các loại máy sử dụng nhiên liệu xăng và nhiên liệu dầu cũng được tăng lên. Ví dụ: Các loại máy đào; Các loại máy xúc; Các ô tô… Các loại máy sử dụng động cơ điện sẽ không có sự thay đổi.

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button