Áp dụng định mức xây dựng công trình như thế nào khi Nghị định 10 có hiệu lực?

Như các bạn đã biết định mức xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD được ban hành kèm theo Nghị định 68/2019NĐ-CP. Tuy nhiên đến ngày 09/02/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Vậy việc sử dụng định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD có còn phù hợp không? Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng.

Sử dụng định mức xây dựng công trình như thế nào?

Theo khoản 5 Điều 44 Quy định chuyển tiếp của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 có nêu rõ như sau:

5. Hệ thống định mức xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định này được các cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực.

Khi nào thì định mức mới được ban hành?

Như vậy với quy định này thì việc lập dự toán xây dựng công trình vẫn tiếp tục áp dụng hoặc tham khảo sử dụng định mức xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cho đến khi Bộ Xây dựng hoặc các bộ chuyên ngành hoàn thành rà soát, điều chỉnh và ban hành định mức xây dựng mới như quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Hoàn thành việc rà soát, hủy bỏ các định mức không còn phù hợp, ban hành các định mức không phải điều chỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2021;

b) Tổ chức khảo sát, xác định các định mức cần điều chỉnh, bổ sung và ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021;

định mức xây dựng công trình

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button