Áp dụng định mức xây dựng công trình như thế nào khi Nghị định 10 có hiệu lực?

Như các bạn đã biết định mức xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD được ban hành kèm theo Nghị định 68/2019NĐ-CP. Tuy nhiên đến ngày 09/02/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2021/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 68/2019/NĐ-CP. Vậy việc sử dụng định mức xây dựng theo Thông tư 10/2019/TT-BXD có còn phù hợp không? Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách áp dụng.

Sử dụng định mức xây dựng công trình như thế nào?

Theo khoản 5 Điều 44 Quy định chuyển tiếp của Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 có nêu rõ như sau:

5. Hệ thống định mức xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, công bố tiếp tục được áp dụng, tham khảo để xác định chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng cho dự án cho đến khi hệ thống định mức quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định này được các cơ quan có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực.

Khi nào thì định mức mới được ban hành?

Như vậy với quy định này thì việc lập dự toán xây dựng công trình vẫn tiếp tục áp dụng hoặc tham khảo sử dụng định mức xây dựng công trình đã được Bộ Xây dựng ban hành theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cho đến khi Bộ Xây dựng hoặc các bộ chuyên ngành hoàn thành rà soát, điều chỉnh và ban hành định mức xây dựng mới như quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 22 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:

a) Hoàn thành việc rà soát, hủy bỏ các định mức không còn phù hợp, ban hành các định mức không phải điều chỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2021;

b) Tổ chức khảo sát, xác định các định mức cần điều chỉnh, bổ sung và ban hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021;

định mức xây dựng công trình

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button