Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 3727/QĐ-UBND; công bố bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lí chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 10/11/2017.

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp.

Đơn giá nhân công tính toán lên bảng giá ca máy được xác định theo công bố tại; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND thành phố Hải Phòng.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng.

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0212.918
Dầu Diezelđ/lít1,0310.109
Điệnđ/kWh1,051.685

Bấm vào đây để tải File PDF bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng.

Áp dụng bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 3727/QĐ-UBND trên dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo quyết định số 3737/QĐ-UBND. Quý khách tải về và áp dụng phục vụ cho công việc.

Để cập nhật và áp dụng thực hiện theo các bước sau

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của Thành Phố Hải Phòng.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

 

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Call Now Button