Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND

Ngày 29 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 989/QĐ-UBND; về việc ban hành bảng bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020. Bảng giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 được ban hành chia làm 2 khu vực :

Vùng III : Thành phố Bắc Giang; và các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên và Lạng Giang.

Vùng IV : Các huyện còn lại.

Chi phí thợ điều khiển máy được xác định trên cơ sở thành phần cấp bậc; số lượng công nhân điều khiển máy được quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD và thông tư số 02/2020/TT-BXD. Mức lương nhân công được lấy theo đơn giá nhân công tương ứng tại Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 17/6/2020.

Mức nhiêu liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213.172,7
Dầu Diezelđ/lít1,0310.309
Điệnđ/kWh1,051.684,44

Áp giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định số 989/QĐ-UBND trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật dữ liệu ca máy theo Quyết định số 989/QĐ-UBND. Quý khách hàng vui lòng tải và cập nhật phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Bắc Giang

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Call Now Button