Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND; Công bố Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lí chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Giá nhân công dùng để xác định bảng giá ca máy theo Quyết định số 615/QĐ-UBND căn cứ theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 20/2/2020;

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy:

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 12.818
Dầu Diezel đ/lít 1,03 10.191
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Bấm vào đây để tải file PDF bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Hướng dẫn tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo Quyết định 615/QĐ-UBND vào cơ sở dữ liệu. Quý khách hàng vui lòng tải và cập nhật phục vụ cho công việc.

Các bước tải và áp dụng như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của Tỉnh Bắc Ninh.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button