Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Ngày 09 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quyết định số 1937/QĐ-UBND; ban hành bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020. Giá máy ban hành theo quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức cá nhân áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành trước đó.

Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy được chia làm 2 khu vực

Khu vực I : Thành phố Cao Bằng.

Khu vực II : các huyện còn lại.

Mức nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 13.173
Dầu Diezel đ/lít 1,03 10.309
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Bấm vào đây để tải file PDF bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND. Quý khách vui lòng tải để cập nhật sử dụng phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Cao Bằng.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button