Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 7 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp ban hành Quyết định số 216/QĐ-SXD; về công bố bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 216/QĐ-SXD được chia làm 2 vùng :

Vùng III: công các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự ( Thành phố trực thuộc tỉnh Đồng Tháp).

Vùng IV: Các địa bàn còn lại thuộc tỉnh Đồng Tháp.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy số 216/QĐ-SXD

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 16.745
Dầu Diezel đ/lít 1,03 13.427
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Bấm vào đây để tải bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dữ liệu của Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 216/QĐ-SXD đã được cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta. Quý khách hàng vui lòng tải về, cập nhật và áp dụng phục vụ cho công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Đồng Tháp”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2021 theo Quyết định số 216/QĐ-SXD

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2021
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Nông năm 2021 Quyết định 116/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán xây dựng tại tỉnh Hà Nam năm 2021
 • Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Tổng hợp bảng giá ca máy năm 2021 các tỉnh thành phố
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định 1097/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tại An Giang năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Quảng Bình năm 2021
 • Hướng dẫn tính đơn giá nhân công dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn cách lập dự toán chuyên ngành điện năm 2021
 • Cách tính chi tiết giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Call Now Button