Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 131/QĐ-SXD; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham khảo và áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 4. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng gia ca máy ban hành kèm theo quyết định là giá ca máy được ban hành cho 2 vùng của tỉnh Hà Tĩnh.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213,345
Dầu Diezelđ/lít1.0311.082
Điệnđ/kWh1.051.864,44

Trường hợp khi lập dự toán mức giá nhiên liệu không giống với mức giá xây dựng bảng giá ca máy thì tiến hành tính toán bù trừ.

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo quyết định 131/QĐ-SXD; các bạn cần sử dụng vui lòng tải để áp dụng phục vụ cho công việc. Cách tải và áp dụng nhưu sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Hà Tĩnh

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button