Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Ngày 17 tháng 9 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 131/QĐ-SXD; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham khảo và áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 4. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; về việc hướng dẫn xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng gia ca máy ban hành kèm theo quyết định là giá ca máy được ban hành cho 2 vùng của tỉnh Hà Tĩnh.

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy ban hành theo Quyết định 131/QĐ-SXD

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213,345
Dầu Diezelđ/lít1.0311.082
Điệnđ/kWh1.051.864,44

Trường hợp khi lập dự toán mức giá nhiên liệu không giống với mức giá xây dựng bảng giá ca máy thì tiến hành tính toán bù trừ.

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo quyết định 131/QĐ-SXD; các bạn cần sử dụng vui lòng tải để áp dụng phục vụ cho công việc. Cách tải và áp dụng nhưu sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Hà Tĩnh

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán

Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Call Now Button