Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 86/QĐ-SXD; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 quý I và Quý II. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật giá ca máy ban hành theo quyết định 86/QĐ-SXD, quý khách vui lòng cập nhật sử dụng phục vụ cho công việc.

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá nhân công xây dựng.

Ngày có hiệu lực và hướng dẫn xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5/9/2020

Xử lý chuyển tiếp

Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD

Giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 được ban hành theo khu vực; cụ thể như sau:

 1. Vùng III : Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A.
 2. Vùng IV: Các huyện và thị xã còn lại.

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 vào phần mềm. Quý khách vui lòng tải về để áp dụng, phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”

Bước 2: Tải về nội dung theo Quyết định số 86/QĐ-SXD.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-SXD
 • Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3181/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD
 • Call Now Button