Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD

Ngày 13/3/2020 Sở Xây dựng Lai Châu đã công bố đơn giá giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Văn bản 292/SXD-KT&VLXD.  Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành kèm theo văn bản này để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, ngày 14/8/2019 của Chính phủ và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 được lập trên cơ sở Thông tư số 11/2019/TTBXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bố nêu trên. Để áp dụng khi lập dự toán theo Thông tư 10/2019/TT-BXD các bạn thực hiện như sau:

1. Hướng dẫn tải đơn giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Vui lòng xem hình sau đây để tải bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD trên phần mềm etagiá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020

2. Hướng dẫn áp dụng trên phần mềm dự toán Eta như sau

Bước 1: Tại Sheet Giá ca máy Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên danh mục đơn giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020 theo Công bố 292/SXD-KT&VLXD gồm Khu vực III (hệ số 0,4 và 0,5) và Khu vực IV (hệ số 0,7). Tùy vào file dự toán công trình bạn lập ở vùng nào thì Click vào nút (Áp dụng)

Vui lòng xem hình sau đây để áp đơn giá ca máy và thiết bị thi công vào file dự toán công trình nhé.giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2020

3. Một số nội dung cần chú ý khi áp dụng

+ Giá điện: Áp dụng giá 1611 đ/kW theo Quyết định số 468/QĐ-BCT ngày 20/3/2019; của Bộ Công thương, cấp điện áp 6kV đến dưới 22kV giờ bình thường.

+ Giá xăng, dầu: Áp dụng giá bán bán lẻ kể từ 15h ngày 05/3/2020 của Công ty TNHH MTV xăng dầu Lai Châu

Xăng không chì E5 Ron 92-II (vùng II) 17.000 đồng/lít
Dầu Diezel 0,05S-II (vùng II) 13.700 đồng/lít
Dầu hỏa (vùng II) 12.673 đồng/lít

– Chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy, xác định trên cơ sở nhân công điều khiển máy và đơn giá nhân công công bố theo văn bản số 196/SXD-KT&VLXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng.

Bấm vào đây để tải file PDF bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Call Now Button