Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD

Ngày 11 tháng 05 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 33/QĐ-SXD; ban hành bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan,tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021.

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 4. Quyết định số 29/QĐ-SXD, ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021

Một số điểm cần chú ý khi áp dụng bảng giá ca máy theo Quyết định số 33/QĐ-SXD của Sở Xây dưng tỉnh Lai Châu.

 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban hành kèm theo là thuyết minh và bảng giá ca máy chi tiết.
 2. Địa bàn áp dụng đối với tỉnh Lai Châu :

+ Vùng III : Thành phố Lai Châu.

+ Vùng IV : Các huyện còn lại.

 1. Mức nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy tỉnh Lải Châu năm 2021
Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 16.500
Dầu Diezel đ/lít 1,03 13.109
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Chi phí nhiên liệu : được tính điều chỉnh chênh lệch giữa giá nhiên liệu thời điểm lập dự toán; và giá nhiên liệu được dùng để tính trong bảng giá ca máy này.

Chi phí lương thợ đều khiển máy : được tính toán phù hợp với các quy định về đơn giá nhân công do UBND tỉnh công bố tại thời điểm công bố.

Bấm vào đây để tải bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu theo quyết định số 33/QĐ-SXD

Tải và áp dụng Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD vào phần mềm. Quý khách vui lòng tải, cập nhật và áp dụng trong công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Lai Châu”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button