Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo Văn bản số 55/QĐ-SXD

Ngày 13/04/2021 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 55/QĐ-SXD; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021. Giá ca máy được ban hành là cơ sở để các cơ quan, áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo Văn bản số 55/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành 

 1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 4. Quyết định số 29/QĐ-SXD, ngày 15/4/2021 của Sở Xây dựng về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Một số điểm cần chú ý khi áp dụng bảng giá ca máy theo Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo Văn bản số 55/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban hành kèm theo là thuyết minh và bảng giá ca máy chi tiết.
 2. Địa bàn áp dụng đối với tỉnh Lâm Đồng :

+ Khu vực II : Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc.

+ Khu vực III: Huyện Đức Trọng, huyện Di Linh

+ Khu vực IV : Các huyện còn lại.

 1. Mức nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 quý II
Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 16.500
Dầu Diezel đ/lít 1,03 13.109,09
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Chi phí nhiên liệu : được tính điều chỉnh chênh lệch giữa giá nhiên liệu thời điểm lập dự toán; và giá nhiên liệu được dùng để tính trong bảng giá ca máy này.

Chi phí lương thợ đều khiển máy : được tính toán phù hợp với các quy định về đơn giá nhân công do UBND tỉnh công bố tại thời điểm công bố.

Bấm vào đây để tải Bảng giá ca máy Văn bản số 55/QĐ-SXD

Tải và áp dụng Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo Văn bản số 55/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung Bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021 theo Văn bản số 55/QĐ-SXD vào phần mềm. Quý khách vui lòng tải, cập nhật và áp dụng trong công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Lâm Đồng”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Ngày 13/04/2021 Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 55/QĐ-SXD; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Lâm Đồng năm 2021

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Cao Bằng năm 2021
 • Call Now Button