Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 7 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 105/QĐ-SXD; ban hành Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021. Bảng giá ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng về sửa đổi bổ sung 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định theo Quyết định số 105/QĐ-SXD được chia làm 2 khu vực :

 1. Khu vực I : Thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc
 2. Khu vực II : Các huyện còn lại của tỉnh Nam Định

Mức giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy số 216/QĐ-SXD

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 17.654,55
Dầu Diezel đ/lít 1,03 14.309,09
Điện đ/kWh 1,05 1.864,44

Bấm vào đây để tải văn bản số 105/QĐ-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Nam Định.

Hướng dẫn tải, áp dụng trên phần mềm dự toán Eta.

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu bảng giá ca máy theo Quyết định số 105/QĐ-SXD; quý khách vui lòng tải, áp dụng phục vụ cho công việc của mình.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Nam Định”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí khảo sát xây dựng
 • Những điều mới của Thông tư số 11/2021/TT-BXD phần xác định chi phí xây dựng
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Call Now Button