Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Quyết định 4536/QĐ-UBND;ban hành bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020. Bảng giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lí chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 7/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Giá nhân công thợ điều khiển máy được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 30/11/2020. Được chia làm 3 vùng cụ thể như sau :

 1. Vùng II: Thành phố Đồng Hới.
 2. Vùng III: các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn.
 3. Vùng IV : Các huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa.

Mức nhiêu liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND.

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213.218
Dầu Diezelđ/lít1,0310.390
Điệnđ/kWh1,051.685

Giá ca máy được công bố là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Khi lập dự toán công trình trên cơ sở bảng giá ca máy sẽ được điều chỉnh các khoản chi phí sau :

Chi phí nhiên liệu : được tính điều chỉnh chênh lệch giữa giá nhiên liệu thời điểm lập dự toán; và giá nhiên liệu được dùng để tính trong bảng giá ca máy này.

Chi phí lương thợ đều khiển máy : được tính toán phù hợp với các quy định về đơn giá nhân công do UBND tỉnh công bố tại thời điểm điều chỉnh.

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2020 theo Quyết định số 4536/QĐ-UBND trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu bảng giá ca máy theo Quyết định 4536/QĐ-UBND; quý khách vui lòng cập nhật và áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Để cập nhật và áp dụng thực hiện theo các bước sau

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Quảng Bình.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button