Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công đươc ban hành kèm theo quyết định là cơ sở để các cơ quan tổ chức, ca nhân tham khảo, áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca may và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo mức lương nhân công vùng II; được ban hành kèm theo Văn bản số 2340/UBND-CNXD ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh; về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mức giá nhiên liệu dùng để xây dựng bảng giá ca máy cụ thể như sau :

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213,091
Dầu Diezelđ/lít1.0311.264
Điệnđ/kWh1.051.864

Với trường hợp lập dự toán với mức lương nhân công hay giá nhiên liệu không trùng với số liệu đầu vào để tính toán bảng giá ca máy thì được phép bù trừ chênh lệch.

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung số liệu giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND; quý khách vui lòng tải về để áp dụng, phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Quảng Ngãi

Bước 3: Áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button