Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 8 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND; về việc ban hành bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020. Bảng giá ca máy và thiết bị thi công đươc ban hành kèm theo quyết định là cơ sở để các cơ quan tổ chức, ca nhân tham khảo, áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca may và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 ban hành theo mức lương nhân công vùng II; được ban hành kèm theo Văn bản số 2340/UBND-CNXD ngày 25/5/2020 của UBND tỉnh; về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Mức giá nhiên liệu dùng để xây dựng bảng giá ca máy cụ thể như sau :

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213,091
Dầu Diezelđ/lít1.0311.264
Điệnđ/kWh1.051.864

Với trường hợp lập dự toán với mức lương nhân công hay giá nhiên liệu không trùng với số liệu đầu vào để tính toán bảng giá ca máy thì được phép bù trừ chênh lệch.

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung số liệu giá ca máy theo Quyết định 481/QĐ-UBND; quý khách vui lòng tải về để áp dụng, phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Quảng Ngãi

Bước 3: Áp dụng

Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Call Now Button