Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND

Ngày 02 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hanh Quyết định số 2161/QĐ-UBND; về việc công bố bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020. Giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xử lý chuyển tiếp

 1. Đối với các gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; nhưng chưa đóng thấy trước thời điểm quyết định này có hiệu lực, cho phép các chủ đầu tư cập nhật lại giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng được công bố trước khi đóng thầu.
 2. Đối với các gói thầy xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này; thì thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La được chia làm 2 khu vực :

 1. Khu vực III : Thành Phố Sơn La
 2. Khu vực IV : Các huyện còn lại

Giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy số 2161/QĐ-UBND

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0210.136,36
Dầu Diezelđ/lít1,039.209,09
Điệnđ/kWh1,051.685

Bấm vào đây để tải Quyết định 2161/QĐ-UBND 

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đã cập nhật đầy đủ nội dung của Bảng giá ca máy theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Sơn La.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Call Now Button