Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND

Ngày 20 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4994/QĐ-UBND; công bố bằng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020. Bảng giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đâu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Thông tư số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lí chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giá ca máy được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục số 1; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Phụ lục số III Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dụng.

Giá nhiên liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy

Tên nhiên liệuĐVTHệ số NL phụGiá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92đ/lít1,0213.172,73
Dầu Diezelđ/lít1,0310.390,91
Điệnđ/kWh1,051.685

Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy được xác định theo Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020. Giá được dùng để tính là đơn giá nhân công khu vực II.

Trường hợp công trình Xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc khu vực I, khu vực III, khu vực IV của Quyết định số 2215/qĐ-UBND; thì chỉ phí tiền lương thợ điều khiển máy thi công được tỉnh bổ sung chênh lệch giữa chi phí tiền lượng giữa các vùng và vùng II.

Bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thanh Hóa năm 2020 theo Quyết định số 4994/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật dữ liệu theo văn bản 4994/QĐ-UBND; quý khách hàng vui lòng tiến hành cập nhật để áp dụng phục vụ cho công việc.

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh Thanh Hóa.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button