Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo quyết định số 610/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 3 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Văn bản số 610/QĐ-UBND; về công bố bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 theo quyết định số 610/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá cá máy và thiết bị thi công xây dựng.
 4. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 5. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây dựng; sửa đổi, bổ sung một số điểm của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đó.

Bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chia làm 3 khu vực

 1. Vùng II : Thành phố Huế.
 2. Vùng III : Các huyện Phong Điềnm Quảng Điền, Phú Lộc, Phú Vang và các thị Xã Hương Thủy, Hương Trà
 3. Vùng IV : Các huyện Nam Đông, A Lưới.

Áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Thừa Thiên Huế trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung bảng giá ca máy theo Quyết định số 610/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quý khách sử dụng vui lòng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc.


 

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ” Thừa Thiên Huế ”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 171/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 869/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Văn bản 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3072/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Đắk Lắk năm 2021 theo Quyết định số 01/SXD-KTVLXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2021 theo Quyết định số 2747/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 62/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định số 63/QĐ-SXD
 • Đơn giá công ích tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 596/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bến Tre năm 2020 theo Quyết định 2175/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2021 theo Quyết định 366/QĐ-UBND
 • Hội nghị công bố đơn giá Đồng Nai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng phần mềm Eta
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Call Now Button