Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD

Ngày 18 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 172/QĐ-SXD; về công bố bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 quý IV. Bảng giá ca máy là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh.

Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 2. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 3. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (18/12/2020)

Bảng giá ca máy ban hành theo 3 khu vực :

 1. Vùng II : Thành phố Trà Vinh.
 2. Vùng III : Thị xã Duyên Hải.
 3. Vùng IV ; Các huyện còn lại.

Mức nhiêu liệu dùng để tính toán lên bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng E5 Ron 92 đ/lít 1,02 13.852
Dầu Diezel đ/lít 1,03 10.280
Điện đ/kWh 1,05 1.684,44

Chi phí nhiên liệu : được tính điều chỉnh chênh lệch giữa giá nhiên liệu thời điểm lập dự toán; và giá nhiên liệu được dùng để tính trong bảng giá ca máy này.

Chi phí lương thợ đều khiển máy : được tính toán phù hợp với các quy định về đơn giá nhân công do UBND tỉnh công bố tại thời điểm công bố.

Hướng dẫn áp tải và áp dụng bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 172/QĐ-SXD. Quý khách hàng vui lòng tải, cập nhật và áp dụng trong công việc.

Các bước thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá ca máy, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Trà Vinh”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Bắc Ninh năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Điện Biên năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng An Giang năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên năm 2021
 • Đơn giá vật liệu xây dựng tỉnh Kiên Giang tháng 4/2021 theo công bố số 712/CB-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 33/QĐ-SXD
 • Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND
 • Một số điểm mới bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Tuyên Quang
 • Cước vận chuyển ô tô theo Quyết định 07/2021/QĐ-UBND tỉnh Cao Bằng
 • Dự toán chi phí xây dựng nhà xưởng dựa vào những yếu tố nào?
 • Áp dụng định mức xây dựng công trình như thế nào khi Nghị định 10 có hiệu lực?
 • Ưu điểm phần mềm dự toán Eta mà người dùng cần biết trước khi mua
 • Bảng giá ca máy tỉnh Long An năm 2021 theo Quyết định số 249/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Lai Châu năm 2021 theo Quyết định 29/QĐ-SXD
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk 2021 theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND
 • Call Now Button