Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình theo Quyết định 1060/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình theo Quyết định 1060/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 trên dự toán Eta. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng ban hành theo Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 15/6/2017; của UBND tỉnh Quảng Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Quảng Bình. Các bước thực hiện như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định số 1060/QĐ-UBND ngày 07/4/2020

1. Tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình

Bước 1: Click chuột vào Tab Máy thi công

Bước 2: Tại Sheet Giá ca máy Click chuột phải vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về)

Vui lòng xem hình sau đây để tải bảng giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình theo Quyết định 1060/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta.

giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình

2. Lắp giá ca máy vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá ca máy Click chuột phải vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 2: Phần mềm hiển thị danh mục đơn giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình gồm 03 vùng. File dự toán công trình bạn lập tại vùng nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của vùng đó nhé. Các bạn vui lòng xem cách thực hiện ở hình sau đây để lắp giá ca máy nhé.

giá ca máy và thiết bị thi công Quảng Bình

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Call Now Button