Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD

Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước ban hành quyết định số 3544/QĐ-SXD; về việc công bố đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh BÌnh Phước.

Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD

Các phần đơn giá được ban hành

 1. Đơn giá phần xây dựng.
 2. Đơn giá phần lắp đặt.
 3. Đơn giá phần khảo sát.
 4. Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 5. Đơn giá thí nghiệm chuyên nghành.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020

Bộ đơn giá có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 và thay thế bộ đơn giá ban hành trước đó của tỉnh Bình Phước.

Nội dung bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong các tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 3542/QĐ-SXD;ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Bộ đơn giá được xây dựng cho 3 vùng trên địa bàn tỉnh, củ thể như sau :

Vùng II : Thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, Chơn Thành

Vùng III : các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện  Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng.

Vùng IV : Các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp.

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 3543/QĐ-SXD;ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước. Bộ đơn giá được xây dựng cho 3 vùng trên địa bàn tỉnh, củ thể như sau :

Vùng II : Thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú, Chơn Thành

Vùng III : các thị xã Phước Long, Bình Long và các huyện  Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng.

Vùng IV : Các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp

Hướng dẫn tải và áp dụng bộ đơn giá tỉnh Bình Phước trên dự toán Eta.

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị phối hợp thực hiện tính toán bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Phước. Dữ liệu trên phần mềm dự toán Eta là dữ liệu gốc và chính xác nhất.

Để cập nhật và sử dụng bạn vui lòng thực hiện như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Bình Phước”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Bình Phước”  để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Hòa Bình năm 2022 theo Quyết định 981/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/5/2022
 • Bảng giá ca máy Hải Phòng năm 2022 theo Quyết định 156/QĐ-SXD
 • Đơn giá công ích tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 1064/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hưng Yên năm 2022 theo Quyết định số 32/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2022 theo Quyết định 232/QĐ-SGTVTXD
 • Phần mềm dự toán eta năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 65/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định 67/QĐ-SXD
 • Mua phần mềm dự toán ETA mới nhất năm 2022-0916.946.336
 • Bảng giá ca máy Thành phố Cần Thơ năm 2022 theo Quyết định 3513/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 theo Quyết định 996/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sơn La năm 2022 theo Quyết định số 3298/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2022 theo Quyết định 46/QĐ-SXD
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Hưng Yên năm 2022
 • Call Now Button