Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND; về việc công bố bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân làm cơ sở trông công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng..
 3. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 6. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 7. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 8. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020

Các phần đơn giá được ban hành

 1. Đơn giá phần xây dựng.
 2. Đơn giá phần lắp đặt.
 3. Đơn giá phần khảo sát.

Nội dung và hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020

Bộ đơn giá có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế bộ đơn giá ban hành trước đó của tỉnh Thái Bình.

Nội dung bộ đơn giá

a. Chi phí vật liệu

Là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao phụ vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng con bao gồm chi phí hao hụt độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b. Chi phí nhân công

Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Đơn giá nhân công xây dựng trong các tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 51/QĐ-SXD; ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình. Bộ đơn giá được xây dựng cho khu vực II ( địa bàn các huyện).

c. Chi phí ca máy

Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá ca máy và thiết bị xây dựng trong tập đơn giá được xác định theo Quyết định số 124/QĐ-SXD; ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình. Bộ đơn giá được xây dựng cho khu vực II ( địa bàn các huyện).

Hướng dẫn tải và áp dụng Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu của bộ đơn giá năm 2020 của tỉnh Thái Bình. Quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng cập nhật để phục vụ cho công việc.

Các bước tải như sau :

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ”Thái Bình”.

Bước 2 : Chọn tỉnh ”Thái Bình”  để tra cứu công việc.

Ngày 21 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quyết định số 3432/QĐ-UBND; về việc công bố bộ đơn tỉnh Thái Bình năm 2020.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang