Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND

Ngày 1 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 3820/QĐ-UBND; Ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020. Bộ đơn giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 3. Nghị Quyết 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ; về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn; vướng mắc trong quá trình triển khai.
 4. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 6. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; ban hành định mức xây dựng.
 7. Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng; hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
 8. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 9. Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sửa đổi, bổ sụng một số điều của 04 thông tư liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng và xử lý chuyển tiếp.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thể bộ đơn giá trước đó của tỉnh Trà Vình; theo các quyết định 1309/QĐ-UBND, 1379/QĐ-UBND, 1380/QĐ-UBND, 1381/QĐ-UBND, 1382/QĐ-UBND.

Bộ đơn giá gồm các phần sau

 1. Tập đơn giá xây dựng công trình.
 2. Tập đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.
 3. Tập đơn giá khảo sát xây dựng công trình.
 4. Tập đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình.
 5. Tập đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Bộ đơn giá được ban hành chia làm 3 vùng

 1. Vùng II : Thành phố Trà Vinh.
 2. Vùng III : Thị xác Duyên Hải.
 3. Vùng IV : Các huyện còn lại.

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND

Kết cấu bộ đơn giá

Chi phí vật liệu : là Chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phần rời lẻ; vật liệu luân chuyển cần thiết cho việc hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng theo công bố giá liên sở Xây dựng – Tài chính. Mức giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Chi phí nhân công : Là chi phí của công nhân trực tiếp và công nhân phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thuc công tác xây dựng.

Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Chi phí ca máy : Là chi phí sử dụng máy thi công trực tiếp thi công; máy phục vụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo Quyết định số 3577/QĐ-UBND ngày 30/10/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh về công bố cá máy và thiết bị thi công xây dựng.

Bấm vào đây để tải file PDF Quyết định số 3820/QĐ-UBND.

Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh năm 2020 theo Quyết định số 3820/QĐ-UBND trên dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu của bộ đơn giá theo quyết định số 3820/QĐ-UBND. Quý khách hàng cần sử dụng vui lòng cập nhật về sử dụng cho công việc.

Bước 1 : Trong phần tải đơn giá chọn ” Tải về ” hoặc ” Cập nhật ” đơn giá tỉnh ” Trà Vinh ”

Bước 2 : Chọn tỉnh ” Trà Vinh” để tra cứu công việc.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

 

Các tin khác
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Call Now Button