Chỉ số giá xây dựng là gì?

Chỉ số giá xây dựng ảnh hưởng thế nào đến công trình?

Chỉ số giá xây dựng được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm số lần giữa giá xây dựng tại thời điểm so sánh với giá xây dựng được chọn làm thời điểm gốc.

Có mấy loại chỉ số giá xây dựng?

 1. Chỉ số giá xây dựng so với với thời điểm gốc và chỉ số giá xây dựng liên hoàn.
 2. Chỉ số giá xây dựng so với thời điểm gốc phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng được coi là thời điểm gốc.

Ví dụ:

Chỉ số giá công trình dân dụng nhà ở tại Hà Nội năm 2010 là 100; thì chỉ số giá xây dựng qua các năm là 2014 là 139; năm 2015 là 144; năm 2017 là 165.
Chỉ số giá xây dựng liên hoàn phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng của thời kỳ sau so với thời kỳ trước như năm sau so với năm trước; tháng sau so với tháng trước…

Loại chỉ số giá xây dựng nói riêng hoặc chỉ số giá liên hoàn nói chung; được áp dụng phổ biến hơn chỉ số giá so với thời điểm gốc như: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm sau so với năm trước; chỉ số giá tăng trưởng GDP năm sau so với năm trước.

Để chuyển từ chỉ số giá gốc sang chỉ số giá liên hoàn người ta chỉ cần chỉ số giá của năm sau với với chỉ số giá của năm trước.

Ví dụ:

Chỉ số giá xây dựng liên hoàn công trình nhà ở Hà Nội qua các năm như sau: 2005/2004 → 144/139 = 1,306; (hoặc tăng 3,6%); 2006/2005 → 149/144 = 1,035 (hoặc tăng 3,5 %); 2007/2006 → 165/149 = 1,107 (hoặc tăng 10,7%)…
Tùy theo mục đích sử dụng; người ta có thể phân loại chỉ số giá theo những cách khác nhau.

Ví dụ:

Từ năm 2007 Bộ Xây dựng đã công bố chỉ số giá được phân loại theo vùng và loại công trình (dân dụng; công nghiệp; giao thông,; thủy lợi; hạ tầng kỹ thuật) thành 3 loại:

 • Chỉ số giá xây dựng công trình.
 • Chỉ số giá theo yếu tổ chi phí (chỉ số giá vật liệu; chỉ số giá nhân công, chỉ số giá máy thi công; chỉ số giá phần chi phí khác).
 • Chỉ số giá theo yếu tổ chi phí (Chỉ số giá vật liệu; chỉ số giá nhân công; chỉ số giá máy thi công; chỉ số giá phần còn lại).

Chỉ số giá có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường; người ta sử dụng chỉ số giá như một công cụ để nhận biết xu hướng và định hướng thị trường xây dựng.

Chỉ số giá xây dựng còn dùng làm công cụ để xác định và điều chỉnh chỉ tiêu tổng mức đầu tư; dự toán chi phí xây dựng công trình; điều chỉnh giá hợp đồng; thanh quyết toán hợp đồng, quy đổi vốn đầu tư.

Chỉ số giá xây dựng

Xem thêm các bài viết khác về đơn giá tại đây và định mức tại đây

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang