Công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024

Ngày 29/12/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024 theo Quyết định 955/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở xác định đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Hướng dẫn áp dụng đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024.

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024 trtheo Quyết định 955/QĐ-UBND ngày 29/12/2023. Để áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở phần mềm dự toán Eta lên các bạn Click chuột vào nút (Chọn đơn giá).

Bước 2: Tìm đến tỉnh Hậu Giang và Click chuột vào nút (Mặc định). Sau đó Dự toán Eta sẽ tải toàn bộ các đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp cũng như đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp về máy tính.

Bước 3: Sau khi tải xong đơn giá các bạn Click chuột vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024.

đơn giá xây dựng công trình Ninh Bình năm 2024

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, bao gồm các Đơn giá sau:

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;

4. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần khảo sát xây dựng công trình;

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;

6. Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang