Công bố đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp tỉnh Hậu Giang năm 2024

Ngày 28/12/2023 UBND tỉnh Hậu Giang đã công bố đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2024 theo Quyết định 2252/QĐ-UBND. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang.

Cơ sở xác định đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Thông tư số 36/2022/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp;

Căn cứ Thông tư số 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Bộ định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp

Hiện tại phần mềm Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của bộ đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Quyết định 2252/QĐ-UBND ngày 28/12/2023. Để áp dụng bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang các bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Mở phần mềm dự toán Eta lên các bạn Click chuột vào nút (Chọn đơn giá).

Bước 2: Tìm đến tỉnh Hậu Giang và Click chuột vào nút (Mặc định). Sau đó Dự toán Eta sẽ tải toàn bộ các đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp cũng như đơn giá thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp về máy tính.

Bước 3: Sau khi tải xong đơn giá các bạn Click chuột vào nút (Áp dụng). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang năm 2024.

đơn giá đường dây tải điện và trạm biến áp

Quy định chuyển tiếp

Bộ đơn giá xây dựng công trình chuyên ngành điện tỉnh Hậu Giang sau khi công bố là cơ sở để các cơ quan; tổ chức; cá nhân có liên quan làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sử dụng vốn đầu tư công; vốn nhà nước ngoài đầu tư công; dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các tổ chức; cá nhân tham khảo các quy định của Quyết định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang