Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018

Ngày 27 tháng 12 năm 2018 Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam ban hành công bố 2429/CB-SXD về công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018. Công bố giá là cơ sở để các cơ quan, tổ chức,cá nhân tham kháo; áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tải và áp dụng công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018 trên dự toán Eta

Bước 1: Tại Sheet Giá vật liệu các bạn Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu).

Bước 2: Cửa sổ thông báo giá hiển thị các bạn Click chuột vào nút Tải về. Sau đó lựa chọn các hình thức lắp giá theo ý muốn như lắp giá vật liệu thấp nhất; lắp giá vật liệu cao nhất; và lắp giá vật liệu nâng cao để lựa chọn các nhà cung cấp vật liệu khác nhau. (xem hình để thực hiện).

Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam quý 4-2018

Cơ sở công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hà Nam

Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012

Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá.

Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4//2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng

Nghị định 32/20215/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Lưu ý khi áp dụng

Giá vật liệu xây dựng trong bảng công bố bao gồm giá vật liệu xây dựng tại nguồn cung cấp( giá trên phương tiện vận chuyển)

Giá trên công bố là giá chưa có thuế giá trị gia tăng; được công bố cụ thể cho các khu vực, mỗi khu vực được nêu rõ trong bảng công bố.

Bấm vào đây để tải PDF công bố giá

Bạn chưa cài dự toán Eta ? Bấm vào đây để xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng

Hotline : 1900 63 63 14

Các tin khác
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Lai Châu tháng 6-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Dương tháng 4-2019
 • Cập nhân công bố giá vật liệu xây dưng tỉnh Đồng Tháp tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 5-2019
 • Hướng dẫn cập nhật giá vật liệu xây dựng Thái Bình tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bình Thuận tháng 5-2019
 • Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Bắc Ninh tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nội quý 1-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Hải Dương tháng 4-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ tháng 5-2019
 • Cập nhật công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Bình tháng 4-2019
 • Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng Hải Phòng tháng 2-2019
 • Hướng dẫn áp giá vật liệu xây dựng tỉnh Sóc Trăng tháng 3-2019
 • Hướng dẫn áp dụng giá vật liệu xây dựng tỉnh Thái Nguyên tháng 3-2019