Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019; Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật toàn bộ nội dung của Thông tư này.

Bấm vào đây để tải file PDF Thông tư số 11/2021/TT-BXD

Một số điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD

Một số điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 được thể hiện tại Điều 8: về Quản lý, công bố giá xây dựng, cụ thể như sau:

Công bố đơn giá xây dựng công trình:

Đơn giá xây dựng công trình do UBND cấp tỉnh công bố theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây dựng công trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và giá các yếu tố chi phí gồm: giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công.

Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng:

Giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo quy định tại  khoản 3 Điều 9 Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 là cơ sở để xác dịnh giá xây dựng công trình.

Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả nẳng và phạm vi cung ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường. Giá vật liệu xây dựng sẽ được công bố theo quý hoặc theo tháng.

Quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng:

Đơn giá nhân công xây dựng được công bố trên địa bàn phải phủ hợp với giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, phù hợp với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đã bao gồm lương, phụ cấp lương theo đặc điểm tính chất của sản xuất xây dựng và một số khoản chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định. Chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và một số khoản phải trả khác. Đơn giá nhân công sẽ được công bố theo năm và thời điểm công bố là trước ngày 15 tháng một năm sau.

Quản lý công bố giá ca máy và thiết bị thi công:

Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố phải phù hợp với chủng loại, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu và đặc điểm, tính chất của từng loại máy, thiết bị. Danh mục máy và thiết bị thi công công bố được lựa chọn trên cơ sở danh mục máy và thiết bị thi công có trong hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và danh mục máy và thiết bị thi công có trên thị trường. Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố theo năm và thời điểm công bố là ngày 15 tháng một năm sau.

Xác định chi phí gián tiếp.

Một điểm mới nữa trong Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đó là thay đổi tỷ lệ phần % chi phí chung tính trên chi phí trực tiếp. Đồng thời bổ sung thêm biên độ về chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt. Cụ thể như bảng sau:

Thông tư 11/2021/TT-BXD

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang