Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Ngày 8 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Văn bản số 27/2020/QĐ-UBND; về ban hành bộ định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020. Bộ định mức là cơ sở để các cơ qua, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 1. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về giao nhiệm vụ; đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhan nước từ nguồn kinh phí thường xuyên.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đâu tư xây dựng.
 3. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; ban hành định mức dự toán xây dựng.
 5. Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

Định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký- ngày 18/12/2019.

Thay thế các phần định mức tương ứng đã ban hành trước đó của tỉnh Đắk Lắk.

Tải và áp dụng định mức công ích đô thị tỉnh Đắk Lắk năm 2020 theo văn bản số 37/2020/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định mức đặc thù tỉnh Đắk Lắk vào cơ sở dữ liệu; quý khách hàng vui lòng tải, cập nhật áp dụng phục vụ cho công việc.

Trên dự toán Eta chọn tải đơn giá, sau đó tìm đến tỉnh Đắk Lắk rồi chọn ‘ Tải về’

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Đơn giá định mức công trình viễn thông mới nhất năm 2021
 • Định mức khảo sát công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức công trình bưu chính viễn thông năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng định mức đơn giá ngành điện năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Gia Lai
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đắk Nông Quý III/2020
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công tỉnh Đắk Nông quý 3 năm 2020
 • Đơn giá xây dựng công trình Cao Bằng năm 2021 Quyết định 914/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Văn bản số 152/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2021
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP Copy
 • Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Lắk năm 2021
 • Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông năm 2021
 • Call Now Button