Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP; hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Căn cứ ban hành

Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc Phòng;

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện hoạt động khắc hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

TẢI FILE PDF THÔNG TƯ SỐ 123/2021/TT-BQP

Ngày có hiệu lực

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 155/2013/TT-BQP ngày 19/8/2012 của Bộ Quốc phòng; Quyết định số 117/2007/QĐ-BQP ngày 30/7/2007.

Thông tư ban hành có 2 phụ lục

Phụ lục 1 : Định mức dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Phụ lục 2 : Xác định quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Tải và áp dụng định mức rà phá bom mìn vật nổ trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định mức rà phá bom mìn vật nổ của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP. Quý khách tải về để cập nhật phục vụ cho công tác lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình, dự án có liên quan.

Bước 1 : Trên phần mềm chọn phần ” Chọn đơn giá ”  sau đó chọn đến phần ” Định mức ”

Bước 2 : Tải về và tích chọn phần định mức theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 30/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/04/2024
 • Giải pháp mới – Dự toán Eta bản quyền theo đăng nhập tài khoản
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 04/04/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Yên Bái năm 2024 theo Quyết định 429/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 28/03/2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/03/2024
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2024 theo Quyết định 21/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 14/03/2024
 • Định mức dự toán xây dựng đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Định mức công ích đặc thù của tỉnh Quảng Ninh năm 2024
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 07/03/2024
 • Đơn giá công ích đô thị tỉnh Long An năm 2023 theo Quyết định 12573/QĐ-UBND
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 29/02/2024
 • Popup chat chân trang