Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Ngày 20 tháng 9 năm 2021 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 123/2021/TT-BQP; hướng dẫn xác định Định mức dự toán và quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ.

Định mức dự toán rà phà bom mìn vật nổ năm 2021 theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP

Căn cứ ban hành

Nghị định số 164/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc Phòng;

Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện hoạt động khắc hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh;

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

TẢI FILE PDF THÔNG TƯ SỐ 123/2021/TT-BQP

Ngày có hiệu lực

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 11 năm 2021.

Thông tư này thay thế Thông tư số 155/2013/TT-BQP ngày 19/8/2012 của Bộ Quốc phòng; Quyết định số 117/2007/QĐ-BQP ngày 30/7/2007.

Thông tư ban hành có 2 phụ lục

Phụ lục 1 : Định mức dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Phụ lục 2 : Xác định quản lý chi phí trong dự toán rà phá bom mìn vật nổ

Tải và áp dụng định mức rà phá bom mìn vật nổ trên phần mềm dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu định mức rà phá bom mìn vật nổ của Bộ Quốc phòng ban hành kèm theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP. Quý khách tải về để cập nhật phục vụ cho công tác lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình, dự án có liên quan.

Bước 1 : Trên phần mềm chọn phần ” Chọn đơn giá ”  sau đó chọn đến phần ” Định mức ”

Bước 2 : Tải về và tích chọn phần định mức theo Thông tư số 123/2021/TT-BQP.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/09/2023
 • Tổng hợp các tỉnh đã ban hành bộ đơn giá năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 83/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng năm 2023 theo Quyết định số 1614/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên năm 2023 theo Quyết định số 1905/QĐ-UBND
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/09/2023
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 05/09/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 theo Quyết định 169/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 21/08/2023
 • Phần mềm tính diện tích, thể tích Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 76/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 11/08/2023
 • ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2023 THEO QUYẾT ĐỊNH 350/QĐ-SGTVTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định 399/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2023 theo Quyết định 116/QĐ-SXD
 • Popup chat chân trang