Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 Quyết định 1983/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2021 UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định 1983/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn; quy định định mức tỷ lệ chi phí quản lý chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị và một số hệ số để xác định chi phí tiên lương trong giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Bấm vào đây xem Video hướng dẫn lập dự toán công ích đô thị tỉnh Lạng Sơn

Cơ sở xác định đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn

 • Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
 • Căn cứ Nghị định số Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 • Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
 • Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
 • Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Hướng dẫn cập nhật trên phần mềm Eta

Công ty cổ phần tin học Eta là đơn vị tư vấn xây dựng bộ đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021, hiện tại dữ liệu bộ đơn giá đã được cập nhật đầy đủ trong phần mềm dự toán Eta. Để cập nhật bộ đơn giá này các bạn thực hiện các bước sau đây.

Bước 1: Tải đơn giá tỉnh Lạng Sơn.

Mở phần mềm dự toán Eta lên bạn Click vào Menu (Tải đơn giá). Cửa sổ tải đơn giá định mức hiển thị lên bạn tìm đến tỉnh Lạng Sơn sau đó Click vào nút (Tải về) hoặc (Cập nhật). Vui lòng thực hiện theo hình sau đây để tải đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn theo Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 04/5/2021.

đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn

Bước 2: Chọn đơn giá để sử dụng.

Bộ đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định 1983/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 được ban hành cho 02 vùng cụ thể như sau:

Vùng 3: gồm thành phố Lạng Sơn (đô thị loại II)

Vùng 4: gồm Các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Đình Lập, Hữu Lũng, Lộc Bình, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan. (đô thị loại III-IV).

Khi lập dự toán công trình dịch vụ công ích đô thị tại vùng nào bạn tích chọn đơn giá của vùng đó. Vui lòng xem hướng dẫn tại như hình sau đây.

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Ninh Bình năm 2023 theo Quyết định số 3994/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 30/11/2023
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Giang năm 2023 theo Quyết định số 311/QĐ-SXD
 • Định mức các công tác đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2022
 • Đơn giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định số 109/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2023 theo Quyết định 110/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 23/11/2023
 • Định mức các công tác đặc thù của thành phố Cần Thơ năm 2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2023 theo Quyết định 111/QĐ-SXD
 • Cập nhật giá xăng dầu ngày 13/11/2023
 • Điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 09/11/2023
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định 196/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Thái Nguyên năm 2023 theo Quyết định số 195/QĐ-SXD
 • Tổng hợp các văn bản cần áp dụng khi lập dự toán năm 2023
 • Cần bao nhiêu gạch để xây 1 m2 tường xây ?
 • Popup chat chân trang