Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND

Ngày 30 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định số 1912/QĐ-UBND; về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá nhân công vào dữ liệu phần mềm, quy khách vui lòng cập nhật, sử dụng phục vụ cho công việc.

Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

 • Nghị định số 68/NĐ-NP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế quyết định 2374/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Xử lý chuyển tiếp được quy định chia làm 3 trường hợp :

Ban hành kèm theo quyết định là phục lục ban hành giá nhân công trên địa bàn tỉnh.

Giá nhân công được chia làm 2 khu vực

Khu vục III: Thành phố Lạng Sơn

Khu vực IV : Các địa bàn còn lại.

Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND

Phụ lục công bố giá nhân công trung bình của các nhóm nhân công; các bậc nhân công khác trong nhóm được tính toán.

Bấm vào đây để xem file PDF công bố giá

Áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định 1912/QĐ-UBND

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung giá nhân công theo Quyết định 1912/QĐ-UBND

Xem hướng dẫn áp dụng bằng Video

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

 

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công theo Quyết định 1912/QĐ-UBND

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Call Now Button