Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Ngày 02 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 6632/UBND-KT; về việc ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020. Công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng; tham khảo để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Cơ sở xác định

 • Nghị định số 68/NĐ-NP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và xử lý chuyển tiếp

Công bố có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Công bố đơn giá nhân công ban hanh kèm theo Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng được quy định cụ thể

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục ban hành giá nhân công trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Định được chia làm 2 khu vực :

 1. Khu vực 1 : Thành phố Quy Nhơn ( vùng III).
 2. Khu vực 2 : Các huyện còn lại  ( Vùng IV).

Phụ lục ban hành kèm theo ban hành mức lương bình quân theo từng nhóm; việc tính toán các bậc nhân công khác trong cùng 1 nhóm được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Bấm vào đây để tải file PDF công bố giá

Áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội công bố giá theo Quyết định 6632/UBND-KT; bạn thực hiện áp giá trực tiếp trên Eta theo hướng dẫn sau :

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Call Now Button