Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Ngày 02 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 6632/UBND-KT; về việc ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020. Công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng; tham khảo để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Cơ sở xác định

 • Nghị định số 68/NĐ-NP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và xử lý chuyển tiếp

Công bố có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Công bố đơn giá nhân công ban hanh kèm theo Văn bản số 946/UBND-KT ngày 21/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hướng dẫn áp dụng được quy định cụ thể

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục ban hành giá nhân công trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Bình Định được chia làm 2 khu vực :

 1. Khu vực 1 : Thành phố Quy Nhơn ( vùng III).
 2. Khu vực 2 : Các huyện còn lại  ( Vùng IV).

Phụ lục ban hành kèm theo ban hành mức lương bình quân theo từng nhóm; việc tính toán các bậc nhân công khác trong cùng 1 nhóm được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT

Bấm vào đây để tải file PDF công bố giá

Áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội công bố giá theo Quyết định 6632/UBND-KT; bạn thực hiện áp giá trực tiếp trên Eta theo hướng dẫn sau :

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Hội nghị công bố đơn giá Lào Cai năm 2021 và hướng dẫn sử dụng Dự toán Eta
 • Khai xuân Tân Sửu – Nhận ngay Lì Xì
 • Đơn giá tỉnh Đồng Nai năm 2021 theo Quyết định 06/2021/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định số 305/QĐ-UBND
 • Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Đơn giá ca máy Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Lâm Đồng năm 2021 theo Quyết định số 07/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Vĩnh Long năm 2021 theo Quyết định số 2610/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên năm 2021 theo Quyết định số 2000/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2622/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định số 353/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên năm 2021 theo Quyết định số 50/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định 4110/QĐ-UBND
 • Call Now Button