Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD

Ngày 02 tháng 08 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 2640/QĐ-SXD; công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 quý I,II. Giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân; áp dụng vào công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn ban tỉnh Bình Dương.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
 2. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020.
 3. Nghị định số 10/NĐ-NP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 4. Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 5. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng và chuyển tiếp

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định có hiệu lực từ ngày ký 2/8/2021; thay thế các nội dung đơn giá nhân công trước đây trên địa bàn Bình Dương.

Áp dụng và chuyển tiếp

Phụ lục ban hành kèm theo ban hành mức lương bình quân theo từng nhóm; việc tính toán các bậc nhân công khác trong cùng 1 nhóm được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

Áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2021 theo Quyết định số 2640/QĐ-SXD trên dự toán Eta

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội công bố giá theo Quyết định 2640/QĐ-SXD; bạn thực hiện áp giá trực tiếp trên Eta theo hướng dẫn sau :

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Những điểm mới của Thông tư số 12/2021/TT-BXD ban hanh định mức xây dựng
 • Hướng dẫn xác định chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng năm 2021
 • Điểm mới của Thông tư 11/2021/TT-BXD về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 • Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
 • Tải định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021
 • Định mức chuyên ngành nông nghiệp và PTNT năm 2021 theo văn bản số 2962/BNN-XD
 • Đơn giá xây dựng công trình Cần Thơ Quyết định 1821/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thiết bị thi công tỉnh An Giang Quyết định 2179/QĐ-UBND
 • Cách đặt mã hiệu đơn giá chuẩn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD
 • Định mức chống mối năm 2020 theo Quyết định số 56 QĐ/TWH
 • Áp dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công Nam Định năm 2021
 • Bảng giá ca máy tỉnh Nam Định năm 2021 theo Quyết định 105/QĐ-SXD
 • Áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Trà Vinh quý 2 năm 2021
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Nam Định năm 2021
 • Định mức sửa chữa công trình lưới điện Quyết định 203/QĐ-EVN
 • Call Now Button