Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD

Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 255/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021. Đơn giá nhân công được chuyển đổi từ quyết định nhân công cũ trên địa bản tỉnh. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 255/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Ngày 08 tháng 10 năm 2021 Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 255/QĐ-SXD; Công bố đơn giá nhân công tỉnh Bình Thuận năm 2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Chuyển đổi đơn giá nhân công Sở Xây dựng đã công bố tại Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 19/3/2021 của Giám đốc Sở Xây dựng về công bố Đơn giá nhân công xây dựng trên địa bà tỉnh Bình Thuận sang đơn giá nhân công xác định theo nhóm nhân công xây dựng quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 13/2021/TT-BXD.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021.

Phục lục ban hành kèm theo ban hành giá nhân công, chia làm 3 vùng theo quy định của Chính phủ về lương tối thiểu vùng.

 1. Vùng II:Thành phố Phan Thiết
 2. Vùng III : Thị xã La Gi ; các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam
 3. Vùng IV : Các huyện còn lại.

Tải, áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 255/QĐ-SXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bảng giá ca máy tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 101/QĐ-UBND

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ” Bình Thuận”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 292/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 391/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn lập dự toán công trình tỉnh Bình Định năm 2021
 • Đơn giá nhân công tỉnh Yên Bái năm 2021 theo Quyết định 2405/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công thành phố Hải Phòng năm 2021 theo Văn bản số 4675/SXD-KTVL
 • Tổng hợp công bố đơn giá ca máy năm 2021 theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2021 Theo Quyết định số 93/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Kiên Giang năm 2021 theo Quyết định 2430/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nghệ An năm 2021
 • Cài bổ sung NET Flame work 4.0 cho máy Window 7 khi sử dụng dự toán Eta
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Tháp Quyết định 302/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2021
 • Bảng giá nhân công tỉnh Hòa Bình năm 2021 theo Quyết định 3813/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo Quyết định 256/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình năm 2021 theo Quyết định số 2438/QĐ-SXD
 • Call Now Button