Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 634/QĐ-SXD; công bố đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020. Đơn giá nhân công ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức,cá nhân làm cơ sở cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD

Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD

Hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Ban hành kèm theo Quyết định là phục lục giá nhân công trung bình trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Được chia làm 3 vùng :

 1. Vùng II : Địa bàn thành phố Cà Mau.
 2. Vùng III : Địa bàn huyện Năm Căn, Cái Nước, U Minh, Trần Văn Thời.
 3. Vùng IV: Địa bàn các huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân.

Tải file PDF công bố giá nhân công tỉnh Cà Mau. Bấm vào đây.

Áp đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định 634/QĐ-SXD. Quý khách hàng vui lòng tải về áp dụng cho công việc.

Cách tải và áp dụng thực hiện qua các bước sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ” Cà Mau”.

 

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND
 • Call Now Button