Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 86/QĐ-SXD; về việc ban hành đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 quý I và quý II năm 2020. Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo để lập và quản lý chi phí đầu tư các công trình trên địa bàn tỉnh.

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD

Căn cứ ban hành

 1. Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.
 2. Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định giá nhân công xây dựng.

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020

1.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 9 năm 2020.

2.Giá công bố kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo; áp dụng và việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3.Địa bàn tỉnh Hậu Giang được chia làm 2 vùng :

 1. Vùng III : Thành phố Vị Thanh, Ngã Bảy và các huyện Châu Thành, Châu Thành A.
 2. Vùng IV: Các huyện và thị xã còn lại.

Áp dụng trên phần mềm dự toán Eta.

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ nội dung đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD vào phần mềm. Quý khách hàng vui lòng áp dụng ngay trên phần mềm để phục vụ cho công việc.

Để áp dụng bạn tiến hành như sau :

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Đơn giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định 86/QĐ-SXD

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

 

Các tin khác
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND
 • Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Yên Bái năm 2020 theo Quyết định 1952/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo quyết định 131/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Ngãi năm 2020 theo Quyết định số 481/QĐ-UBND
 • HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2020 MỚI NHẤT
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 140/QĐ-SXD
 • Giá nhân công tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định 139/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Hải Phòng năm 2020 theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định 2324/QĐ-UBND
 • Giá ca máy thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3182/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công Thành phố Đà Nẵng năm 2020 theo Quyết định 3181/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 86/QĐ-SXD
 • Call Now Button