ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943

Ngày 09 tháng 11 năm 2021 Sở Giao Thông vận tải Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD; công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2021. Giá ban hành kèm theo Quyết định là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG TỈNH LÀO CAI NĂM 2021 THEO QUYẾT ĐỊNH 943/QĐ-SGTVTXD

Căn cứ ban hành

 1. Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 2. Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 3. Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 4. Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng;

Ngày 09 tháng 11 năm 2021 Sở Giao Thông vận tải Xây dựng tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 943/QĐ-SGTVTXD; công bố đơn giá nhân công tỉnh Lào Cai năm 2021

Nội dung và hướng dẫn áp dụng

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 09/11/2021.

Ban hành kèm theo là phụ lục giá nhân công và phục lục giá nhân công

Chia làm 4 khu vực theo các phụ lục :

– Phụ lục 1: Vùng II (Thành phố Lào Cai);

– Phụ lục 2: Vùng III (Thị xã Sa Pa; thị trấn Phố Lu, thị trấn Tằng Lỏong, thị trấn Phong Hải của huyện Bảo Thắng);

– Phụ lục 3: Vùng III ( các xã còn lại thuộc huyện Bảo Thắng);

– Phụ lục 4: Vùng IV (các huyện còn lại tỉnh Lào Cai)

Tải và áp dụng trên phần mềm dự toán Eta

Dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu giá nhân công theo Quyết định 943/QĐ-SGTVTXD; Quý khách hàng tải về, áp dụng phục vụ cho công việc. Các bước tải, áp dụng thực hiện như sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ”Lào Cai ”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Eta )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá XDCT Bắc Giang năm 2021 theo Quyết định 1338/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2021 theo Quyết định 486/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lào Cai năm 2021 theo Quyết định 956/QĐ-SGTVTXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Kạn năm 2021 theo Quyết định số 1960/SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định 3131/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2021 theo Quyết định số 3132/QĐ-UBN
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán Eta 2021 mới nhất
 • Lập dự toán tỉnh Hà Nam năm 2021 theo Hướng dẫn 2478/HD-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định 1982/SXD-KTQLHĐXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2021 theo Quyết định số 1689/SXD-QLD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đắk Nông năm 2021 theo Quyết định số 1969
 • Đơn giá nhân công Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định số 1396
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hồ Chí Minh năm 2021 theo Quyết định 1396/QĐ-SXD-KTXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Trà Vinh năm 2021 theo Quyết định 147/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2021 theo Quyết định 2252/SXD-KT&VLXD
 • Call Now Button