Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 9 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành 

 • Nghị định số 68/NĐ-NP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng; Sủa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Ngày có hiệu lực và xử lý chuyển tiếp

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ( 21 tháng 9 năm 2020 ).

Hướng dẫn xử lý chuyển tiếp được chia củ thể làm 4 trường hợp cụ thể ở trong quyết định.

Ban hành kèm theo Quyết định là phụ lục công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Được chia là 2 vùng :

 1. Vùng III : Thành phố Sóc Trăng, thị xã Vĩnh Châu, Thị xã Ngã Năm và Khu công nghiệp An Nghiệp
 2. Vùng IV : Địa bàn các huyện còn lại.

Việc quy đổi giá nhân công xây dựng được thực hiện theo khoản 5 Phục số 1 kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Bấm vào đây tải văn bản PDF

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung dữ liệu theo Quyết định 2575/QĐ-UBND; quý khách có nhu cầu sử dụng vui lòng tải để áp dụng.

Bước 1 : Tại sheet nhân công chọn chuột phải rồi chọn : Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu

Bước 2 : Tải về công bố giá nhân công

Bước 3 : Áp dụng theo vùng lập dự toán muốn làm.

Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2575/QĐ-UBND

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công tỉnh Hà Nam năm 2020 theo Quyết định số 2209/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 124/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Cao Bằng năm 2020 theo Quyết định số 1937/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 87/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 2090/QĐ-UBND
 • Giá nhân công tỉnh Hậu Giang năm 2020 theo Quyết định số 104/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sơn La năm 2020 theo Quyết định số 2161/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6633/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bình Định năm 2020 theo Quyết định số 6632/UBND-KT
 • Đơn giá nhân công Lạng Sơn năm 2020 theo Quyết định số 1912/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Quảng Ninh năm 2020 theo Quyết định 3691/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn áp chi phí khảo sát theo thông tư số 02/2020/TT-BXD
 • Hướng dẫn áp dụng thông tư 02/2020/TT-BXD trên phần mềm dự toán Eta
 • Bảng giá ca máy tỉnh Sóc Trăng năm 2020 theo Quyết định 2576/QĐ-UBND
 • Tổng hợp công bố bảng giá ca máy các tỉnh thành năm 2020
 • Call Now Button