Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh Long ban hành Quyết định số 3611/QĐ-UBND; về việc ban hành đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020. Đơn giá nhân công là cơ sở để các cơ quan, tổ chức và cá nhân lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành

Nghị định 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chỉnh phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng; hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng sửa đổi; bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng

Ban hành kèm theo Quyết định là đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đơn giá nhân công được chia làm 2 vùng :

Vùng III : Thành phố Vĩnh Long, thị xã Bình Minh, huyện Long Hổ.

Vùng IV : Địa bàn các huyện còn lại.

Tải về file PDF đơn giá nhân công trỉnh Vĩnh Long.

Áp đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định số 3611/QĐ-UBND trên phần mềm dự toán Eta.

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ dữ liệu đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2020 theo Quyết định 3611/QĐ-UBND. Quý khách hàng vui lòng tải về áp dụng cho công việc.

Cách tải và áp dụng thực hiện qua các bước sau :

Bước 1 : Tại bảng giá nhân công, click chuột phải chọn ” Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu”.

Bước 2: Tải về dữ liệu của tỉnh ” Vĩnh Long”.

Bước 3: Áp dụng theo khu vực làm dự toán.

Trong quá trình áp dụng nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ với

Mobile – Zalo : 0916946336 ( Trịnh Đỗ )

Các tin khác
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình năm 2021 theo Quyết định số 102/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 theo Quyết định số 08/QĐ-UBND
 • Đơn giá ca máy tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công Thừa Thiên Huế năm 2020 theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND
 • Đơn giá nhân công tỉnh Cà Mau năm 2020 theo Quyết định số 634/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá tỉnh Bến Tre năm 2020 theo quyết định số 3424/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Thái Bình năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Bình Phước năm 2020 theo Quyết định số 3544/QĐ-SXD
 • Bộ đơn giá thành phố Hải Phòng năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 3863/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Tuyên Quang năm 2020 theo Quyết định số 667/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá tỉnh Hòa Bình năm 2020 theo Quyết định số 149/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh năm 2020 theo Quyết định số 615/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 theo Quyết định số 4354/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ năm 2020 theo Quyết định số 3326/QĐ-UBND
 • Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên năm 2020 theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND
 • Call Now Button