Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020. Hiện tại phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ nội dung của công bô nên trên. Quý khách nhanh chóng tải về theo hướng dẫn như sau:

Chú ý: Trước thi thực hiện các bạn cần phải gỡ, xóa phiên bản cũ đi và cài lại phiên bản mới nhất

Bấm vào đây để xem cách gỡ, xóa bỏ phiên bản cũ

Bấm vào đây để tải bộ cài mới nhất

1. Tải đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020

Bước 1: Click chuột vào Tab Nhân công

Bước 2: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 3: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo Click vào nút (Tải về). Các bạn xem hình sau đây để tải đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020

2. Lắp giá nhân công xây dựng vào file dự toán

Bước 1: Tại Sheet Giá nhân công Click phải chuột vào cột Giá TB sau đó chọn Menu (Lắp giá thông báo từ cơ sở dữ liệu)

Bước 2: Phần mềm hiển thị lên cửa sổ giá thông báo gồm danh mục đơn giá nhân công của 02 khu vực. File dự toán công trình bạn lập tại khu vực nào thì bạn Click vào nút (Áp dụng) của khu vực đó nhé.

đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020

3. Một số chú ý khi áp dụng đơn giá nhân công tỉnh Bắc Giang như sau:

Đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 20/7/2016; của UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

đơn giá nhân công xây dựng Bắc Giang năm 2020 theo Quyết định 262/QĐ-UBND ngày 01/4/2020; là đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực; được xác định cho 02 khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; cụ thể là:

Khu vực III bao gồm: các huyện Việt Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Tân Yên, Lạng Giang và Thành phố Bắc Giang.

Khu vực IV bao gồm: các huyện Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn và Sơn Động

Bấm vào đây để xem hướng dẫn áp dụng 262/QĐ-UBND vào việc lập dự toán

Bấm vào đây để tải đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2020

Các tin khác
 • Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Sơn La năm 2020 Quyết định 1087/QĐ-UBND
 • Bảng giá ca máy xây dựng Đông Tháp năm 2020 theo Quyết định 40/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Đồng Tháp năm 2020 theo Quyết định 39/QĐ-SXD
 • Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công Sơn La 2020 theo Văn bản 687/SXD-KTXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Nghệ An năm 2020 theo Quyết định 1104/QĐ-SXD
 • Đơn giá ca máy thiết bị thi công Đồng Nai 2020 theo Quyết định 78/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Đồng Nai năm 2020 theo Quyết định 79/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2020 theo Quyết định 08a/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang 2020 theo Văn bản 1032/UBND-KTTH
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Điện Biên 2020 theo Quyết định 484/QĐ-SXD
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh 2020 theo Quyết định 47/QĐ-SXD
 • Bảng giá ca máy thiết bị thi công Lào Cai 2020 theo Quyết định 1100/QĐ-UBND
 • Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công xây dựng Hà Nội Văn bản 1408/UBND-KT
 • Hướng dẫn đổi xi măng PCB30 sang PCB40 trên phần mềm dự toán Eta 2020
 • Đơn giá nhân công xây dựng Hà Tĩnh năm 2020 theo Văn bản 849/SXD-QLHĐXD
 • Call Now Button